Medicatieschema

Gebrekkige therapietrouw: Apotheek Ravestijn uit Brasschaat kan u helpen!

Veel mensen nemen hun geneesmiddelen niet of niet op tijd in. Een gebrekkige therapietrouw, heet dat. Apotheek Ravestijn kan u daarbij helpen.

Een behandeling niet correct volgen houdt belangrijke risico’s in voor de gezondheid. Een gebrek aan therapietrouw kan bijkomende consultaties en medische testen veroorzaken, kan ervoor zorgen dat de aandoening verergert of kan zelfs leiden tot hospitalisatie. Het risico op die gevolgen vermindert drastisch bij goede therapietrouw. Maar een behandeling correct volgen is soms makkelijker gezegd dan gedaan … Gelukkig heeft Apotheek Ravestijn oplossingen!

Heldere uitleg

Een gebrekkige therapietrouw wordt vaak veroorzaakt door een gebrek aan kennis. Als een patiënt niet weet waarom zijn medicatie belangrijk is, schiet de therapietrouw erbij in. Daarom krijgt u van Apotheek Ravestijn heldere informatie over uw geneesmiddelen: Waarvoor dienen ze? Wanneer en hoe moet u ze innemen? Wat zijn de mogelijke bijwerkingen? Indien u vragen hebt over uw medicatie kan u daarmee altijd bij Apotheek Ravestijn en de medewerkers terecht.

Een oplossing op maat

Een gebrekkige therapietrouw heeft niet altijd te maken met vergeetachtigheid of slordigheid, het kan ook andere oorzaken hebben: bijvoorbeeld angst voor bijwerkingen, of problemen met het innemen van het geneesmiddel (bv. inhalatiemedicatie), of omdat er geen klachten (meer) zijn, of… Apotheek Ravestijn zal daar graag met u over praten en kan wellicht een oplossing voorstellen die u past.

Uw huisarts contacteren

Soms zijn minder pillen per dag de oplossing. Of een gelijkwaardig geneesmiddel met minder bijwerkingen. Of met een andere vorm (bv. smelttabletten). Indien dat het geval is, kunnen wij uw huisarts contacteren -- als u het daarmee eens bent -- en een alternatief voorstellen dat het u gemakkelijker maakt om uw medicatie (tijdig) in te nemen.

Wat is individuele medicatiebegeleiding?

Sommige geneesmiddelen moet je maar één keer per dag innemen, andere een half uur voor het ontbijt, nog andere om de twee dagen, … Het is soms moeilijk het overzicht te behouden. Toch is het juiste geneesmiddel op het juiste ogenblik erg belangrijk voor een goede werking van de medicatie.

Als je veel pillen moet nemen, en fouten wil vermijden, kan je apotheker je daarbij helpen. Individuele medicatiebegeleiding is dan zinvol. De apotheker verpakt de geneesmiddelen per innamemoment. Zo zit alle medicatie die je ‘s morgens moet nemen mooi samen verpakt. Hetzelfde gebeurt voor de geneesmiddelen die je ‘s middags, ‘s avonds of net voor het slapengaan moet innemen.

Je persoonlijk medicatieoverzicht

We helpen je om het overzicht over je medicatie te behouden, zodat je gezondheid optimaal blijft. Daarom maken we voor al onze patiënten gratis een duidelijk medicatieoverzicht.

Dit is een handig geheugensteuntje voor thuis of bij opname in het ziekenhuis. Bovendien bevat het ook extra informatie zoals waarvoor het geneesmiddel precies dient. Het is ook een nuttig communicatiemiddel tussen de verschillende zorgverleners (huisarts, thuisverpleging, specialist …).
Waak er mee over dat het overzicht steeds actueel blijft en neem het mee bij elk doktersbezoek.

Individuele medicatievoorbereiding (IMV)

Bij individuele medicatievoorbereiding verpakken we jouw medicatie per innamemoment. Individuele medicatievoorbereiding is een veilige en eenvoudige manier om je medicatie in te nemen.

 • Veilig, omdat onder toezicht van je apotheker en in overleg met je arts, je medicatie wordt beheerd en herverpakt.
 • Eenvoudig, omdat je zakjes krijgt waarin al je medicatie in de juiste volgorde van inname klaar zit. Je ontvangt een medicatierolletje voor een week.

Interesse? Geef ons een seintje en we maken met jou een afspraak om alle praktische aspecten te bespreken.

Wanneer is individuele medicatiebegeleiding zinvol?
 • Je neemt voor een langere tijd meerdere geneesmiddelen.
 • Je vergeet wel eens een pil in te nemen.
 • Zoveel doosjes, zoveel tabletten, … het is niet gemakkelijk het overzicht te behouden.
 • Je twijfelt hoe je je geneesmiddelen moet nemen.

Wat kan je van je apotheker verwachten?

Je apotheker maakt in gezamenlijk overleg een persoonlijk medicatieschema op. Daarop staan alle geneesmiddelen vermeld die je neemt:

 • de voorgeschreven geneesmiddelen die je voor langere tijd gebruikt
 • de geneesmiddelen die je voor korte tijd moet nemen
 • de geneesmiddelen die je uitzonderlijk neemt
 • de zelfzorgproducten

Op basis daarvan kan je apotheker de geneesmiddelen verdelen per innamemoment. Dan worden de geneesmiddelen samen verpakt volgens het tijdstip waarop je ze neemt: ’s morgens, ’s middags, ’s avonds of bij het slapengaan. Je bespreekt samen met je apotheker of de voorverpakte medicatie elke week of om de 14 dagen wordt afgehaald en door wie dit gebeurt.

Het is belangrijk dat je elke wijziging meldt aan je apotheker: heeft de dokter nieuwe geneesmiddelen voorgeschreven? Zijn er geneesmiddelen die je niet meer moet nemen? Zijn er zelfzorggeneesmiddelen die je bijkomend neemt? …

Wat kan je zelf doen?

 • Ga zoveel mogelijk bij dezelfde apotheker, je huisapotheker. Zo kan die het overzicht houden van alle belangrijke aspecten van je geneesmiddelengebruik.
 • Vertel je apotheker welke geneesmiddelen en producten je zonder voorschrift gebruikt. Zo kan ermee rekening gehouden worden bij het opstellen van je medicatieschema.
 • Breng je apotheker op de hoogte van elke wijziging in de medicatie.
Op het juiste moment de correcte dosis medicijnen

We bieden een volledig geautomatiseerd systeem voor de verpakking van patiënt-specifieke doses. Het systeem produceert vooraf ingepakte rollen doorzichtige, afzonderlijk verzegelde zakjes voor enkele en gecombineerde medicatie.

rt_row_background_width="fullwidth" rt_row_content_width="default" rt_row_style="default-style" rt_row_borders="" rt_row_shadows="" rt_row_paddings="true" rt_bg_effect="classic" rt_bg_image_repeat="repeat" rt_bg_size="cover" rt_bg_position="right top" rt_bg_attachment="scroll" rt_bg_video_format="self-hosted" rt_padding_top="60" rt_bg_color="#ffffff"]

Hoe verloopt een persoonlijke begeleiding in onze apotheek

De term ‘medicatienazicht’ wordt gebruikt voor een specifieke persoonlijke begeleiding die Apotheek Ravestijn aanbiedt om uw geneesmiddelengebruik te optimaliseren. Hoe verloopt zo’n medicatienazicht?

 • Wij gaan na welke geneesmiddelen u inneemt en nodigen u dan uit voor een gesprek over uw medicatie.
 • Zo’n gesprek duurt gemiddeld 15 minuten.
 • Wij vragen u eventueel om alle geneesmiddelen die u regelmatig inneemt, mee te brengen naar het gesprek.
 • Tijdens het gesprek bespreekt u uw geneesmiddelengebruik en kan u uw vragen over uw medicatie stellen.
 • Wij zullen u vervolgens adviseren en eventuele aanbevelingen doen in overleg met uw arts.
 • Na het gesprek, maken wij een medicatieschema op. Dat schema kan u helpen bij een correcte inname van uw geneesmiddelen en is ook een handig overzicht voor eventuele andere zorgverleners waarmee u in contact komt. Zo zijn zij meteen op de hoogte van uw geneesmiddelengebruik.

En omdat Apotheek Ravestijn waakt over uw gezondheid, zullen wij ook na het gesprek regelmatig vragen hoe het met u gaat en of u tevreden bent met uw medicatie. Die opvolging maakt deel uit van de dienstverlening die Apotheek Ravestijn u biedt.

Medicatienazicht met Apotheek Ravestijn

Wanneer u meerdere geneesmiddelen moet innemen, kan het nuttig zijn om uw geneesmiddelengebruik te bespreken met Apotheek Ravestijn. Het kan immers best lastig zijn om al uw medicatie correct in te nemen, of u kan problemen ondervinden met bijwerkingen of de toedieningsvorm van sommige geneesmiddelen. Dankzij een medicatienazicht door Apotheek Ravestijn, kunnen dergelijke problemen eenvoudig aangepakt worden.

Vragen over geneesmiddelen en gezondheid

De apotheker is vaak de eerste zorgverlener tot wie patiënten zich richten met vragen over kleine kwaaltjes of geneesmiddelen. Hij luistert, informeert en geeft advies over het goed gebruik van geneesmiddelen. Soms is een meer persoonlijke begeleiding van de apotheker, die complementair is aan die van de arts, noodzakelijk. Zeker wanneer u meerdere geneesmiddelen moet innemen. In dat geval kan Apotheek Ravestijn een medicatienazicht uitvoeren

Geneesmiddelengebruik optimaliseren en therapietrouw

Tijdens een medicatienazicht bespreekt u uw geneesmiddelengebruik met ons, zodat we kunnen nagaan of uw medicatiegebruik optimaal is afgestemd op uw noden. Indien nodig, kunnen wij met uw arts overleggen om uw medicatie of de innamemomenten aan te passen. Soms kan Apotheek Ravestijn er u ook aan herinneren om geneesmiddelen op welbepaalde tijdstippen in te nemen, of u adviseren om ze op een ander tijdstip in te nemen. Met ons eenvoudig advies worden problemen of praktische moeilijkheden verholpen of voorkomen en wordt uw geneesmiddelengebruik geoptimaliseerd. Zo verbetert u ook uw therapietrouw en bijgevolg de doeltreffendheid van uw behandeling

Veranderingen op latere leeftijd

Zo’n medicatienazicht kan zeker voor patiënten op oudere leeftijd nuttig zijn en belangrijk voor de eigen veiligheid. Het lichaam kan anders of minder sterk reageren op geneesmiddelen (bv. doordat de nierfunctie minder goed werkt of omdat het lichaam gevoeliger wordt voor bepaalde medicatie …), daardoor kunnen er klachten of bijwerkingen ontstaan die men voordien niet had.

Denkt u dat een medicatienazicht iets kan betekenen voor u? Praat erover met ons!